- جاهد‌خبر - http://jahedkhabar.ir -

باید در پیشگاه ملت به خاطر صبر مقابل مشکلات سر تعظیم فرود آوریم

باید در پیشگاه ملت به خاطر صبر مقابل مشکلات سر تعظیم فرود آوریم