آرشیو : اجتماعی

دستورات رئیس جمهور به وزیران نیرو و نفت:

پروتکل‌های بهداشتی به دقت در همه بخش‌ها رعایت شود