آرشیو : اجتماعی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد:

اختصاص ۳۷۰۰۰ میلیارد ریال به ساماندهی بافت‌های فرسوده

معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای عالی اداری تاکید کرد:

ایجاد رضایتمندی در جامعه از مهمترین اهداف دولت است