آرشیو : اجتماعی

در نود و چهارمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا مطرح شد؛

لزوم دقت بیشتر در تنظیم قراردادهای برون سپاری شهرداری

لاهوتی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه):

یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیاردی را به قشر ضعیف بدهیم