آرشیو : استان‌ها

با حضور معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح همزمان ۱۲۰۰ طرح اشتغال شهری و روستایی در سطح کشور

تأکید استاندار گیلان در دومین سمینار شهرداران استان گیلان

استفاده از فرصت های سرمایه گذاری برای بهبود خدمات شهری

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار گیلان صورت گرفت؛

تصویب دستورالعمل طرح ساماندهی آب بندان‌های گیلان

نشریه سیاسی و اقتصادی نقش گیلان

ماهنامه سیاسی/اجتماعی مهر شمال