آرشیو : استان‌ها

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها:

رییس جمهور ۱۶ آذر در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کند

استاندار در جلسه کارگروه مدیریت پسماند گیلان تأکید کرد؛

تفکیک زباله از مبدا دستور کار جدی شهرداران باشد