آرشیو : استان‌ها

رئیس اداره زکات کمیته امداد گیلان :

پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد تومان زکات توسط مردم گیلان

علی ربیعی/ دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت

نظارت ملی و پروژه ضدملی

معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

ترور سردار سلیمانی اشتباه راهبردی آمریکا بود