آرشیو : استان‌ها

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد؛

کمک‌های حمایتی ماهانه بدون وقفه و به طور منظم پرداخت می‌شود