آرشیو : استان‌ها

واگذاری توسعه یک میدان مشترک به شرکتی ایرانی

قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران امضا شد