آرشیو : استان‌ها

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان خبرداد؛

اجرای شخم زمستانه در ۴ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان