آرشیو : استان‌ها

گزارشی از فعالیت ها و اقدامات حفاظتی و مرمتی میراث فرهنگی در سیل اخیر

اقدامات پیشگیرانه، آثار مهم تاریخی را از خطر سیل نجات داد

رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار شد؛

تمهیدات لازم در بازسازی و تعیین نیازمندی های حوزه آبی و کشاورزی

رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی در نامه ای به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواستار شد؛

اتخاذ تمهیدات فوری برای اسکان موقت و دائم سیلزدگان و تعیین نیازمندیهای اسکان مردم