آرشیو : استان‌ها

دکتر روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

سند اهداف دوره‌های تحصیلی آموزشی و پرورشی مهم و ارزشمند است

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی تصویب شد؛

تایید گزارش نظارتی هیات نظارت صندوق منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۷