آرشیو : استان‌ها

سخنرانی دکتر رحمانی فضلی در همایش مدیران کل حراست استانداری ها و شهرداریهای مراکز استان و سازمان های تابعه وزارت کشور؛

وزیر کشور: صیانت از آرای مردم وظیفه اصلی ماست/ پشت هر رأی اراده یک ملت نهفته است