آرشیو : استان‌ها

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

همکاری دولت و بخش خصوصی در تولید مسکن تقویت می‌شود