آرشیو : اقتصادی

با حضور وزیردفاع در سازمان توسعه منابع انرژی وزرات دفاع انجام شد؛

افتتاح ۵ طرح صنعتی تحقیقاتی حوزه مواد پیشرفته و انرژی دفاعی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان:

تقویت حمل و نقل عمومی برای رفع معضل ترافیک امری ضروری است