آرشیو : اقتصادی

سخنگوی ستاد تنظیم بازار و مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت خبر داد:

تصویب فروش فوق العاده برای عرضه کالا با تخفیف ویژه شب عید

عبدالناصر همتی/ رئیس کل بانک مرکزی

بانک مرکزی و برنامه تقویت اقتصاد