آرشیو : اقتصادی

دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

حمایت همه جانبه از بازار سرمایه سیاست اصولی و همیشگی دولت است

مسائل و دغدغه های واحدهای تولیدی منطقه آزاد انزلی در کارگروه رفع موانع تولید بررسی شد

گامی دیگر در مسیر اجرای شعار سال ۱۴۰۰

تشکیل نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰؛

اقتصاد کشور بیش از هرزمان دیگری در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم شده است