آرشیو : اقتصادی

در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر اقتصاد آذربایجان توافق شد:

منطقه صنعتی مشترک ایران و آذربایجان احداث می شود

استاندار گیلان در بازدید از یک مجتمع تولیدی در لنگرود عنوان کرد:

بهبود فضای کسب و کار از طریق توجه به جریان تولید و حمایت از سرمایه گذاران محقق می شود