آرشیو : اقتصادی

در جلسه مشترک کمیسیون های بهداشت ، محیط‌زیست و برنامه و بودجه شورای رشت:

موافقت با اصلاحیه تعرفه بهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت

با پیگیری سریع وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

تعطیلی یک شرکت صنعتی به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت