آرشیو : بین‌الملل

سرویس سیاسی جاهدخبر: مجتبی وهابی، نویسنده و مدیرمسئول رسانه های پایگاه های خبری جاهدخبر، آوای نزدیک، هفته نامه نقش گیلان و مجله مهرشمال:

” چرایی اعتراضات در عراق و عدم ثبات سیاسی در این کشور “