آرشیو : بین‌الملل

در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با وزیر اقتصاد آذربایجان توافق شد:

منطقه صنعتی مشترک ایران و آذربایجان احداث می شود