آرشیو : بین‌الملل

با هدف پیشگیری از شیوع احتمالی آنفلو آنزای پرندگان

تالاب ها و زیست گاههای پرندگان مهاجر در گیلان پایش می شوند

رییس جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نیرو و علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس:

برای معرفی وزرا تعامل کردیم اما معامله نکردیم/ وعده ام به ملت را تا روز آخر مسوولیت ادامه خواهم داد