آرشیو : تصاویر خبری

رئیس کل دادگستری گیلان تأکید کرد:

بومی گرایی اولویت دستگاه قضا