آرشیو : تصاویر خبری

با هدف پیشگیری از شیوع احتمالی آنفلو آنزای پرندگان

تالاب ها و زیست گاههای پرندگان مهاجر در گیلان پایش می شوند

سرپرست پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی:

فعالیت ۵۵۰ پایگاه سلامت اجتماعی/آسیب های فضای مجازی جدی گرفته شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد:

کشف بیش از ۴۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد در گیلان