آرشیو : تصاویر خبری

مدیرکل امور مالیاتی گیلان خبر داد:

توافق مالیاتی با اصناف بابت عملکرد سال ۹۶