آرشیو : خبرهای مهم

واگذاری توسعه یک میدان مشترک به شرکتی ایرانی

قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران امضا شد

دکتر روحانی درپی گزارش وزیر بهداشت از روند مبارزه با کرونا در کشور:

بهبود وضعیت برخی شهرستان‌های کشور نشان‌دهنده نقش بسیار مهم مردم در روند مقابله با بیماری کرونا است

دکتر روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا:

باید محدودیت‌ها هوشمندانه و متناسب با علل شیوع در هر منطقه اعمال و اجرا شود

وزیر کشور در نشست مدیران ارشد وزارت کشور و استانداران با معاون اول رئیس جمهور:

رضایتمندی مردم در حوزه امنیت برای ما اصل است