آرشیو : خبرهای مهم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان:

مهاجرت بی‌رویه به استان‌های شمالی موجب ناسازگاری می شود