آرشیو : خبرهای مهم

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز

سیاست اخیر ارزی دولت برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است

فیروز آبای تاکید کرد:

پایان بازی نخبگان در فضای مجازی