آرشیو : خبر

• دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان:

اربعین حسینی یکی از مصادیق بزرگ شعائر اسلامی است