آرشیو : خبر

سرپرست استانداری گیلان در جلسه کمیته توسعه مشارکت های مردمی:

تشکل های مردم نهاد نقش موثری در کاهش نرخ اعتیاد و پیشگیری از آن دارند