آرشیو : خبر

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

نظارت دقیق بر بازار کالا‌های اساسی ضروری است