آرشیو : سیاسی

رئیس جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات:

دولت الکترونیک گامی در مسیر مبارزه با فساد است