آرشیو : سیاسی

درخواست جهانگیری از وزارت صنعت و اتاق بازرگانی

به مردم اطمینان دهید کالاهای اساسی به مقدار کافی در بازار وجود دارد