آرشیو : سیاسی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد:

ارائه خدمات درمانی به بیش از ۴۸ هزار نفر طی نوروز در گیلان

استاندار گیلان همزمان با لحظه‌ی تحویل سال ۱۳۹۷ در جمع مددجویان آسایشگاه معلولین و سالمندان؛

وجود محبت در رفتارها، افزایش شادمانی و نشاط را درپی دارد