آرشیو : سیاسی

سرپرست پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی:

فعالیت ۵۵۰ پایگاه سلامت اجتماعی/آسیب های فضای مجازی جدی گرفته شود

به دعوت مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان؛

رئیس مجلس شورای اسلامی، ۲۲ آذر به رشت سفر می کند