آرشیو : سیاسی

رییس‌جمهوری در دیدار وزیر خارجه هلند مطرح کرد:

انتقاد از ناتوانی اتحادیه اروپا در عمل به تعهدات برجامی