آرشیو : سیاسی

سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان در نشستی با مدیر کل فنی و حرفه ای استان بیان داشت :

تسهیل در اشتغال زندانها آرامشی برای زندانیان است