آرشیو : سیاسی

با تلاش و برنامه ریزی مدیر کل بانک خون گیلان:

دریافت گواهینامه ISO9001-2015 توسط انتقال خون استان گیلان