آرشیو : سیاسی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان مطرح کرد:

توسعه زراعت چوب و اجرای طرح کاداستر اولویت منابع طبیعی در گیلان

مدیرکل توافقنامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر کشور در آستارا:

حمل و نقل دریایی ایران و جمهوری آذربایجان توسعه می یابد