آرشیو : سیاسی

مدیرعامل آبفار گیلان خبر داد:

ایمن سازی سامانه آب شرب ۱۳۶ روستای شرق گیلان

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان عنوان کرد:

ایجاد آزمایشی پایگاه داده مکانی منطقه یک شهر رشت

مدیرعامل شركت گاز گيلان خبر داد:

افزایش تزریق گاز به بخش صنعتی و نیروگاهی گیلان