آرشیو : سیاسی

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان خبر داد:

مشارکت استانداری گیلان در رویداد استارتاپی کشوری در حوزه روستایی