آرشیو : سیاسی

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز

سیاست اخیر ارزی دولت برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است

فیروز آبای تاکید کرد:

پایان بازی نخبگان در فضای مجازی

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان گیلان گفت:

پویایی اقتصاد و اشتغال کشور با حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی