آرشیو : عکس

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان:

بارگیری بیش از ۷۰ درصدی نیمی از پستهای انتقال برق