آرشیو : فرهنگی

فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج عنوان کرد:

بسیج تمام امکانات راهیان نور برای خدمات رسانی به زائران اربعین