آرشیو : فرهنگی

معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور:

برای ایجاد فضای مطلوب کشورداری نیازمند نخبه‌پروری هستیم