آرشیو : فرهنگی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در گفتگو با خبرنگاران :

تامین برق پایدار با اخلاق مداری و نوآوری در سرلوحه کار برق گیلان است

ادیب برجسته کشور عنوان کرد:

شیون فومنی؛ نیمای شعر گیلکی امروز

فرمانده انتظامی گیلان در بازدید از ایرنا مرکز رشت مطرح کرد؛

هم افزایی رسانه ها و ناجا در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است