آرشیو : فرهنگی

در نشست بازخوانی اندیشه های امام در تالار گفتگوی شهر رشت مطرح شد؛

دکتر ثابت قدم: با هوشمندسازی و مدیریت، نظام جمهوری اسلامی را کارآمدتر کنیم