آرشیو : فرهنگی

در نشست برنامه ریزی جهت برگزاری آیینهای جشن نیمه شعبان فرمانداری رشت؛

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا: برنامه های جشن نیمه شعبان مردمی برگزار شوند