آرشیو : فرهنگی

دلق پوش در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان:

ایجاد ذائقه مصرف تولیدات داخلی، نیازمند ابزار فرهنگی و اطلاع رسانی است