آرشیو : فرهنگی

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه:

روابط ایران و جمهوری آذربایجان بسیار عالی است