آرشیو : فرهنگی

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور انجام شد:

تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۷ شورای تخصصی

از سوی رایزن فرهنگی ایران در بیروت انجام شد؛

اهدای نسخه قدیمی کتاب مقدس مسیحیان به رهبر ارامنه لبنان