آرشیو : فرهنگی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان خبر داد:

رشد ۱۷/۵ درصدی سرانه مطالعه در گیلان

مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی خبر داد

۲۸ اردیبهشت بازدید از موزه ها رایگان است