آرشیو : فرهنگی

صالحی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی:

بی اعتبار کردن رسانه های فیک در فضای مجازی اجتناب ناپذیر است