آرشیو : گزارش ویژه

در دیدار رئیس دومای فدراسیون روسیه؛

روحانی: تهران و مسکو در مسیر روابط راهبردی قرار دارند