آرشیو : گزارش ویژه

استاندار زنجان در دیدار و گفت وگو با مدیر مسئول پایگاه خبری جاهد خبر، هفته نامه نقش گیلان و ماهنامه مهر شمال

استان زنجان در زمره ۵ استان برتر کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دارد

درخواست جهانگیری از وزارت صنعت و اتاق بازرگانی

به مردم اطمینان دهید کالاهای اساسی به مقدار کافی در بازار وجود دارد