آرشیو : گفتگو

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید:

میرزا کوچک بزرگ مردی به گسترده تاریخ ایران است

شهردار رشت ضمن قدردانی از همراهی و نگاه مثبت وزارت اطلاعات در خدمت صادقانه به مردم خبر داد؛

توافق ضمنی شهرداری رشت و اداره اطلاعات برای تغییر کاربری زمین ۳ هکتاری باغ ابریشمی واقع در محله امین الضرب