آرشیو : گفتگو

وزیر دادگستری در مجمع جهانی وکلا پیشنهاد کرد:

تشکیل «اتحادیه جهانی حقوق‏دانان و کانون‏های وکلای دادگستری»

سرپرست وزارت جهاد كشاورزی:

باید جبهه تولید را تقویت کنیم