آرشیو : گفتگو

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت:

حضور جوانان ورزشکار و متخصص در سازمان آتش نشانی موجب دلگرمی شهروندان است