آرشیو : گفتگو

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت خبر داد:

درمانگاه هموفیلی رشت به زودی افتتاح می شود