آرشیو : گفتگو

معاون وزیر صنعت:

هنوز خودروساز نیستیم

مردم مراقب افراد سودجو باشند ؛

سهام عدالت ثبت نام جدید ندارد