آرشیو : گیلان

پيام مجتبي وهابي، مديرمسئول رسانه هاي پايگاه هاي خبري جاهدخبر، آواي نزديك، نشريه نقش گيلان و مجله مهرشمال به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان:

اندیشه بسیجی، راه مقابله با بحران ها