آرشیو : گیلان

در دیدار با رئیس و اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان ؛

استاندار بر ایجاد فضای مناسب برای رقابت قانونمند داوطلبان تاکید کرد

در مراسم افتتاح آیین های نوروزی در موزه میراث روستایی گیلان ؛

فرماندار رشت بر ضرورت توجه به عناصر فرهنگ ساز استان تاکید کرد