آرشیو : گیلان

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان:

«دهکده ورزشی آموزش عالی» برای نخستین بار راه‌اندازی می‌شود