آرشیو : گیلان

تاکید استاندار به کمیته‌ی امداد گیلان؛

در حوزه آسیب های اجتماعی و فرهنگی بیش تر فعالیت کنید

پیام‌های تبریک استاندار آستراخان و سرکنسول‌های روسیه و ترکیه به استاندار گیلان؛

توسعه روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی با گیلان گام موثری در مسیر تحکیم ارتباطات دوجانبه است