آرشیو : انتخابات مجلس

سخنگوی ستاد انتخابات استان گیلان در جلسه شورای اداری پست گیلان مطرح کرد :

برگزاری انتخابات در ۲۶۸۹ شعبه اخذ رای در استان گیلان