آرشیو : انتقاد منصفانه و سازنده

رییس دستگاه قضا در اجلاسیه منطقه‌ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

قوه قضاییه پذیرای پیشنهادها و انتقادهای سازنده است