آرشیو : بانوان رسانه ای

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان:

بانوان رسانه ای نخستین روایتگر باشند