آرشیو : بسیج رسانه گیلان

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان:

بانوان رسانه ای نخستین روایتگر باشند