آرشیو : ترافیک

سرپرست فرمانداری رشت در جلسه شورای ترافیک شهرستان:

روان سازی ترافیک و کاهش تصادفات با مشارکت مردم و رانندگان امکان پذیر است